לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

חקירות פרטיות או לא להיות ? !

חקירות פרטיות או לא להיות ? ! 

הבעייתיות המובנית של מקצוע החוקר הפרטי : מפי כב‘ השופט טננבאום אברהם בפס“ד  1536/04 בבית משפט השלום בירושלים.

 

 ציטוט מפסק הדין:

49. הטענה החזקה ביותר שראיתי לטובת הנאשמים היא כי מקצוע החוקר הפרטי בישראל היום סובל מבעיה מבנית. במילים פשוטות יותר, המקצוע גורם לאנשים לעמוד בפני דילמות בלתי אפשריות.

50. הנאשמים הציגו בפני את הבעיה העומדת בפני חוקר פרטי המשתדל למלאות את תפקידו. גופים שונים במשק, וגופים מכובדים, מבקשים ממנו אינפורמציה כאשר ברור וידוע לכל מבין שאין שום דרך שבעולם להשיג מידע זה באמצעים חוקיים גרידא. בנקים, עורכי דין, חברות גדולות וקטנות, ואפילו המדינה במקרים לא מעטים מבקשים "חקירות כלכליות" על אנשים. ברוב המקרים מדובר בחייבים שאינם משלמים את חובותיהם וישנו ניסיון כן וישר לברר עליהם פרטים.

51. כידוע, בישראל ולא רק בישראל, אין זה פשוט להוציא כסף מחייבים גם אם יש להם רכוש. תביעה כספית לוקחת זמן רב וגם בסיומה קשה להגיע לרכוש החייב משום שמן הסתם הלה יסתיר אותו וינסה להעלימו עד גמר המשפט. ניתן כמובן להטיל עיקול על נכסים מסוימים אולם פה ישנה בעיה שכן כיצד יכול נושה הגון להטיל עיקול אם איננו יודע מהם נכסי החייב? כדי לברר אלו הם נכסי החייב זקוק הוא לחוקר פרטי. אולם, מה יעשה חוקר פרטי ולא יחטא? כיצד אמור חוקר פרטי להשיג מידע זה?

52. יש להעיר כי אין לחוקר פרטי כל עדיפות מאשר אזרח רגיל לגבי קבלת מידע ממאגרי מידע כלשהם. אין זה המצב בכל העולם, וישנן מדינות שיש לחוקר פרטי מעמד בחוק. אולם, לא כך הוא בישראל. חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב – 1972 מכיל הוראות מפורטות על הנדרש מחוקרים פרטיים. הללו נדרשים לעמוד בבחינות, לסיים לימודים שונים, להתמחות לפחות שלוש שנים וכן הלאה. אולם, לא ראיתי בשום מקום איזושהי תועלת ו/או יתרון שיש להם על אזרח רגיל שלו אסור לעסוק בחקירות. כל יתרונם הוא בכך ש "מותר להם" לעסוק בחקירות, מה שאזרח רגיל איננו יכול בד"כ לעשות. אולם אין להם כל זכאות למידע כלשהו.

53. מדברי הנאשמים שנטענו ללא התנגדות התביעה, של הנאשם לב שנמסרו ללא התנגדות, ומהידוע לבית המשפט הרי ניתן לומר שבעשר עשרים השנים האחרונות חל שינוי מהותי בדרכי אסיפת הידע. לפני עידן מאגרי הידע חקירה כלכלית הייתה עניין מסובך ויקר שמעטים יכלו לעמוד בו. היא התבססה על מעקבים, נבירות בפחי אשפה, ועל פעולות אחרות שאולי גם אז לא היו לגמרי לגיטימיות. בשנים האחרונות מחיר החקירות ירד משמעותית וזאת, בשל מאגרי המידע הרבים הנפוצים. עיקר החקירה נעשה כיום על ידי שימוש מושכל במאגרי מידע. וכאן סתם המחוקק את דברו בכל הנוגע לחוקרים פרטיים.

54. יש הגיון רב בטענת הסנגורים בנקודה זו. חוקר פרטי ממלא חוסר ונותן שירות לציבור. מדובר בשירות הכרחי החשוב הן למערכת האכיפה והן למערכת המשפט. מה יעשה אדם המנסה לאתר חייב שאיננו משלם ונמלט? מה יעשה לעיתים אדם המנסה למצוא אדם אחר אשר איננו מצוי? מה יעשה אדם המנסה לאתר רכוש ששייך לחייב שהונה אותו ונעלם? לא בכל המקרים המשטרה מתערבת ובמקרים רבים מדובר בסכסוך אזרחי או מעין אזרחי. ואפילו כשמדובר בסכסוך פלילי, לא תמיד יש למשטרה את הזמן והמשאבים הדרושים. מבחינה זו החוקרים הפרטיים נותנים שירות חשוב לציבור ומן הראוי לעודדם.

55. מבחינה כמותית, הרי רוב מוחלט של החקירות מוזמן כיום על ידי גופים מכובדים ורשמיים. כחמישים אחוז מהפעילות מתבצעת עבור חברות הביטוח, הבנקים, חברות כלכליות וממשלתיות. כשלושים אחוז מהפעילות מבוצעת עבור הממסד הכולל את כל משרדי הממשלה ורוב הרשויות המקומיות. עיקר עשרים האחוזים הנותרים מבוצעים עבור מערכות כלכליות וגופים פרטיים ורק כשני אחוזים מהם מבוצעים בתחום האישות. יתירה מזאת, חלק הארי של המידע המוגש על ידי החוקר הפרטי ללקוח מוגש כיום לבית המשפט לצורכי ראיות בהליכים משפטיים או בהליכי בוררות.

56. לטענת הנאשמים לפני, ידעו הרשויות בעבר ויודעות עד היום, כי פעולות אלו שאינן חוקיות נעשות. שאם לא כן נשאלת השאלה כיצד גופים כלכליים מכובדים ומשרדים ממשלתיים רשמיים מקציבים סכומים פעוטים יחסית לשם איתור חייבים? כיצד הם מבקשים פעולות חקירה כאשר ברור מראש שיהיה זה בלתי אפשרי לתת אינפורמציה במחיר שאותו משלמת המדינה? האם נהיה תמימים עד כדי לסבור שכל הגופים הללו אינם יודעים כי בסופו של ההליך מושג מידע שלא כדין? האם אין זה ברור כי בסופה של השלשלת מגיע המידע ממאגר מידע מוגן?

57. נוסיף רק שהמחוקק נתן לבו לכך. בתאריך 24.5.2004 הוגשה לכנסת הצעת חוק פרטית "הצעת חוק חוקרים פרטיים התשס"ד 2004" המסדירה מחדש את מעמדו של החוקר הפרטי. בין שאר העניינים שעוסקת בהם הצעת החוק, היא מסמיכה חוקרים פרטיים לקבל מידע ממספר מאגרים שבדרך כלל אינם פתוחים לכלל הציבור הרחב. לדידי, מן הראוי היה אולי להרחיב את מספר המאגרים הפתוחים לפניהם ולהתנות בתנאים ברורים את הסיבות שבעטיין ניתן לדלות מהם חומר, אולם חיוני כי סוגיה זו תפטר בחקיקה ויפה שעה אחת קודם. אין לי אלא לקוות כי חקיקה זו תסתיים במהרה.

58. לשאלה זו של מהות תפקידו של החוקר הפרטי לא קבלתי הסבר טוב על ידי המדינה והתשובה הייתה מגומגמת. לטענת הפרקליטות, צריך חוקר פרטי לפעול על פי החוק ורק על פי החוק. אני מסכים עם כך לחלוטין אולם לא הוסבר לי כיצד בדיוק ניתן להשיג מידע על פי החוק. יהיה זה מוזר אם בית המשפט יטמון את ראשו בחול ויתעלם מהמצב בפועל.

59. למען הסר ספק, הרי ברור כי מעשי הנאשמים חמורים ויש פה עבירה בוטה על החוק. אין כל דרך בעולם להסיר מהם את האחריות הפלילית, אך יש להתחשב בכך לעניין העונש....

100. אין לנו אלא לייחל כי המחוקק ישית את לבו למצב ויתקן במהירות את חוק החוקרים הפרטיים ושאר ההסדרים החוקיים הקשורים אליו. במידה ואכן כך יעשה ומהר, ניתן יהיה לקוות כי התופעות שהיו נשוא כתב האישום יפחתו משמעותית .

 

לכל החדשות