לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

תשובתו של חה"כ יריב לוין

לכבוד

עו"ד דני פרץ

יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל

קיבלתי בתודה את פנייתך בעניין תיקון חוק חוקרים פרטיים. מעיון בחומר שהעברת אלי עולה שאכן ראוי לבחון לעומק את סוגיית האופן בו יוסדר מעמדם של החוקרים הפרטיים ובכלל זה את הפרדתם מההסדרים הנוגעים לשירותי השמירה.

אני מקווה כי הערות מקצועיות אלה אכן תילקחנה בחשבון ע"י משרד המשפטים בעת גיבוש הצעת החוק.

כאשר החוק יובא לדיון בכנסת, אהיה נכון לסייע בידכם על מנת להבטיח שהסדרת תחום החוקרים הפרטיים תעשה באופן הולם אשר יתאים את צרכי המקצוע.

בברכה,

ח"כ יריב לוין .

לכל החדשות